Съобщение


Учебната 2018/2019 година ще бъде открита на 17.09.2018 г. /понеделник/ от 9:00 часа в двора на училището.

От ръководството


Ресурси: