Важно съобщение !


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители и ученици,

На 3 февруари /сряда/ всички ученици  от СУ „Св. св. Кирил и Методий” гр. Средец са в междусрочна ваканция. На 4 февруари започва ІІ- рият учебен срок. Учебният процес продължава присъствено за учениците от начален етап и по график  за 5-12 клас. Разписанието на учебните часове за ІІ-ри учебен срок е следното:

I  клас

II клас

III - IV  клас

V – ХІІ клас

1 час

8.00 - 8.35

13.00- 13.35

13.00 – 13.40

7.30 - 8.10

междучасие

8.35 - 8.45

13.35 -13.50

13.40 – 13.50

8.10 - 8.20

2 час

8.45 - 9.20

13.50 –14.25

13.50 -14.30

8.20 – 9.00

междучасие

9.20 - 9.30

14.25 -14.40

14.30 -14.40

9.00 – 9.10

3 час

9.30 - 10.05

14.40 -15.15

14.40 – 15.20

    9.10 -9.50

междучасие

10.05 - 10.25

15.15 -15.40

15.20 – 15.40

 9.50 - 10.10

4 час

10.25 - 11.00

15.40 -16.15

15.40 – 16.20

10.10 – 10.50

междучасие

11.00 - 11.10

16.15 -16.30

16.20 – 16.30

10.50 – 11.00

5 час

11.10 - 11.45

16.30 -17.05

16.30 – 17.10

11.00 – 11.40

междучасие

 

 

17.10 - 17.20

11.40 – 11.50

6 час

 

 

17.20 -18.00

11.50 – 12.30

междучасие

 

 

 

12.30 – 12.40

7 час

 

 

 

12.40 – 13.20

 

Групи за ЦДО

 

I  клас

 

II клас

 

III - IV  клас

 

V – VІІ клас

 

Обяд. Организиран отдих и физ.активност

11.45-12.20

Самоподготовка

8.00-8.35

Междучасие

8.35-8.45

Самоподготовка

8.00-8.40

Междучасие

8.40-8.50

Обяд. Организиран отдих и физ.активност

12.30 -13.10

 

Организиран отдих и физ.активност

12.20-12.55

Самоподготовка      

8.45-9.20

 

Самоподготовка

8.50-9.30

Организиран отдих и физ.активност

13.10-13.50

 

Самоподготовка

12.55-13.30

Междучасие

9.20-9.30

Междучасие

9.30-9.40

Самоподготовка

13.50-14.30

 

Междучасие

13.30-13.40

Занимания  по интереси

9.30-10.05

Занимания  по интереси

9.40-10.20

Междучасие

14.30-14.40

 

Самоподготовка

13.40-14.15

Междучасие

10.05-10.15

Междучасие

10.20-10.30

Самоподготовка

14.40-15.20

 

Междучасие

14.15-14.30

Занимания  по интереси

10.15-10.50

Занимания  по интереси

10.30-11.10

Междучасие

15.20-15.30

 

Занимания  по интереси

14.30-15.05

Междучасие

10.50-11.00

Междучасие

11.10-11.20

Занимания  по интереси

15.30-16.10

Междучасие

16.10-16.20

 

Междучасие

15.05-15.15

 

Занимания  по интереси

15.15-15.50

Организиран отдих и физ.активност

11.00-11.35

Организиран отдих и физ.активност

11.20-12.00

Занимания  по интереси

16.20-17.00

 

 

Обяд.Организиран отдих и физ.активност

11.35-12.10

Обяд.Организиран отдих и физ.активност

12.00-12.40

 

 

Съгласно Заповед РД-01-52/26.01.2021г. на Министъра на здравеопазването от 04.02.2021 г. до 17.03.2021 г. се допуска изключение от забраната по отношение на  присъствените учебни занятия за учениците от пети до дванадесети клас при спазването на следния график:

а) от 4.02.2021 г. до 17.02.2021 г. –присъствено се обучават учениците от 7, 8 и 12 клас;

б) от 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. –присъствено се обучават учениците от 5, 10 и 11 клас;

в) от 4.03.2021 г. до 17.03.2021 г. –присъствено се обучават учениците от 6, 9 и 12 клас.


Ресурси: