Обществени поръчкиНомер Заглавие Вид Статус Дата на публикуване Краен срок
9041252 Доставка на учебници и учебни помагала за учебната 2015/2016 година Възложена 28/04/2015 11:30 11/05/2015 14:00
9045219 Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за нуждите на учениците от 1-ви до 4-ти клас включително при СОУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Средец Възложена 28/08/2015 10:00 04/09/2018 15:00
9067556 ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ЗАКУСКИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1-ви ДО 4-ти КЛАС ВКЛЮЧИТЕЛНО” ПРИ СУ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ГР. СРЕДЕЦ Възложена 22/08/2017 15:55 31/08/2017 16:00
9091921 Доставка на обзавеждане и оборудване за училищни кабинети за нуждите на Средно училище „Св.Св.Кирил и Методий“, гр.Средец Възложена 28/08/2019 17:14 09/09/2019 16:00
9999999 „Доставка на учебници, учебни комплекти и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от първи, втори, трети, четвърти, пети, шести и седми класове в СУ „Св.св.Кирил и Методий“ Средец, за учебната 2020/2021 година Отворена 26/03/2020 08:55 04/09/2020 00:00
9099469 ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ЗАКУСКИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1-ви ДО 4-ти КЛАС ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРИ СУ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ГР. СРЕДЕЦ; Отворена 11/06/2020 15:45 22/06/2020 14:00