Доставка на обзавеждане и оборудване за училищни кабинети за нуждите на Средно училище „Св.Св.Кирил и Методий“, гр.Средец

Уникален номер в регистъра на АОП 9091921
№ на ел.преписка 9091921
Процедура Публична покана
Статус Възложена
Обект на обществена поръчка Доставки
CPV код 30124000
Стойност без ДДС 33333.33 лв. без ДДС
Описание

Доставка на обзавеждане и оборудване за училищни кабинети за нуждите на Средно училище „Св.Св.Кирил и Методий“, гр.Средец

Връзка към АОП http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9091921
Публикувал адв.Ирина Камбурова
Телефон за контакти 0889 444269
Данни за възложителя СУ”СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, ул.Васил Коларов №168, За: , България 8300, Средец, E-mail: sou_sredec@abv.bg, Факс: 05551 316
Валидна от дата 28/05/2019 17:00
Валида до дата 09/09/2019 16:00
Краен срок за събиране на оферти 09/09/2019 16:00
Дата на публикуване 28/08/2019 17:14
Последна промяна 28/08/2019 17:14:32 Timestamp-1575364298
Документи