Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за нуждите на учениците от 1-ви до 4-ти клас включително при СОУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Средец

Уникален номер в регистъра на АОП 9045219
№ на ел.преписка 9045219
Процедура Публична покана
Статус Възложена
Обект на обществена поръчка Доставки
CPV код 158000
Стойност без ДДС 66,000.00
Описание

 

Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за нуждите на учениците от 1-ви до 4-ти клас включително при СОУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Средец

Връзка към АОП http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9045219
Публикувал Администратор
Телефон за контакти 055513602
Данни за възложителя СОУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ - Средец
Валидна от дата 27/08/2015 17:59
Валида до дата 09/09/2018 17:59
Краен срок за събиране на оферти 04/09/2018 15:00
Дата на публикуване 28/08/2015 10:00
Последна промяна 18/03/2018 16:13:00 Timestamp-1521651362
Документи