Доставка на учебници и учебни помагала за учебната 2015/2016 година

Уникален номер в регистъра на АОП 9041252
№ на ел.преписка 9041252
Процедура Публична покана
Статус Възложена
Обект на обществена поръчка Доставки
CPV код 80000000
Стойност без ДДС 10002 лв.
Описание

Доставка на учебници и учебни помагала за учебната 2015/2016 година за бюджетната 2015 година Обособена позиция 1. Учебници и учебни помагала за I - IV клас на издателство „Просвета – София” АД, КК“Труд“, ИК“Прозорец“, „АзБуки - Просвета“ ЕООД. Количеството и обема са съгласно са Приложение№1, неразделна част от документацията Обособена позиция 2. Учебници и учебни помагала за V - VII клас на издателство „Просвета – София” АД, КК“Труд“, ИК“Прозорец“, „АзБуки - Просвета“ ЕООД. Количеството и обема са съгласно са Приложение№2, неразделна част от документацията Обособена позиция 3. Учебници и учебни помагала за V - VII клас на издателство „Бит и Техника” ООД. Количеството и обема са съгласно са Приложение№3, неразделна част от документацията Обособена позиция 4. Учебници и учебни помагала за I - VII клас на издателство „Анубис – Булвест” ЕООД. Количеството и обема са съгласно са Приложение№4, неразделна част от документацията Oбособена позиция 5. Учебници и учебни помагала за V - VII клас на издателство „С.А.Н-ПРО”ООД. Количеството и обема са съгласно са Приложение№5, неразделна част от документацията

Връзка към АОП http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9041252
Публикувал Администратор
Телефон за контакти 055513602
Данни за възложителя СОУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ - Средец
Валидна от дата 28/04/2015 11:30
Валида до дата 11/05/2015 14:00
Краен срок за събиране на оферти 11/05/2015 14:00
Дата на публикуване 28/04/2015 11:30
Последна промяна 08/03/2018 19:57:55 Timestamp-1521493323