КОНТАКТИ

Адрес:

8300 Средец,  ул. "В. Коларов" N168

Свържете се с нас

+359 (0)5551 36-02 
+359 (0)5551 31-60
+359 (0)5551 36-65

или e-mail: info-201104@edu.mon.bg

ДЛЪЖНОСТ

 

ИМЕ ФАМИЛИЯ

ТЕЛ. ЗА КОНТАКТИ

ДИРЕКТОР

 

ВЛАДИСЛАВА ЦАНЕВА

0892 237380

ЗДУД ( I – IV клас)

 

АЛЕКСАНДРА ЧЕРНЕВА

0892 237384

     ЗДУД ( V – ХII клас)

 

ПЕТЯ ЯНКОВА

0893 348499

ЗДАСД

 

ЗОРНИЦА СТОЯНОВА

0892 237381

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК

ЯНА КОСТАДИНОВА

0892 237387

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

 

РАДОСТИНА ДЖЕНКОВА

0899 335467

ЗАС

 

ЙОРДАНКА ЧАНКОВА-ГЮЛМЕЗОВА

0892 237382

ТЕХ.СЕКРЕТАР

 

СВЕТЛАНА ГЮЛМЕЗОВА

0892 237386

Свържете се с нас