КОНТАКТИ

Адрес:

8300 Средец,  ул. "В. Коларов" N168

Свържете се с нас

+359 (0)5551 36-02 
+359 (0)5551 31-60
+359 (0)5551 36-65

или e-mail: sou_sredec@abv.bg

Свържете се с нас