„Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес”.