Ръководство

ДИРЕКТОР

Владислава Цанева

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ

Петя Янкова

Александра Чернева

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР ПО АДМИНИСТРАТИВНО- СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Зорница Стоянова

РЪКОВОДИТЕЛ НАПРАВЛЕНИЕ „ИКТ“

Радостина Косева

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК

Яна Костадинова

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Радостина Дженкова

КАСИЕР ДОМАКИН

Йорданка Гюлмезова

ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР

Светлана Гюлмезова