Ръководство

ДИРЕКТОР

Владислава Цанева

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ

Станка Караджова

Александра Чернева

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР ПО АДМИНИСТРАТИВНО- СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Иванка Инджова

РЪКОВОДИТЕЛ НАПРАВЛЕНИЕ „ИКТ“

Петя Янкова

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК

Яна Костадинова

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Радостина Дженкова

КАСИЕР ДОМАКИН

Йорданка Гюлмезова

ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР

Светлана Гюлмезова