Ръководство

ДИРЕКТОР

Владислава Цанева

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ

Станка Караджова

Александра Чернева

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР ПО АДМИНИСТРАТИВНО- СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Иванка Инджова

РЪКОВОДИТЕЛ НАПРАВЛЕНИЕ „ИКТ“

Петя Янкова

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК

Яна Костадинова