COVID-19

Kъм 29.10.2021 година , в СУ "Св.св.Кирил и Методий" град Средец има един заболял учител и трима ученици. Няма карантинирани паралелки.