УЧИТЕЛИ В ПРОГИМНАЗИАЛЕН И ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

УЧИТЕЛИ В ПРОГИМНАЗИАЛЕН И ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

МАТЕМАТИКА

Дафинка Янкова

Йорданка Куршумова

Радостина Иванова

Силвия Желязкова

Съби Радев

 

ИНФОРМАТИКА И ИТ

Радостина Косева

 

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

Петьо Сталев

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Ваня Ралева

Нина Петрова

Дияна Желязкова

Йорданка Стоева-Аянова

Кирил Киров

Мирена Димитрова

 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Стаматка Бостанджиева

Радост Стоянова

Таня Маринова

 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Филип Костадинов

Кирчо Иванов

 

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

Милена Чечева

 

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Радка Георгиева

 

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Румяна Джермова

 

МУЗИКА

Георги Димитров

 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Красимир Иванов

 

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

инж.Тодорка Георгиева

 

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

Гергана Нисторова

Митко Мирчев