УЧИТЕЛИ В ПРОГИМНАЗИАЛЕН И ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

МАТЕМАТИКА

Дафинка Янкова

Мария Илчева

Радостина Иванова

Силвия Желязкова

ИНФОРМАТИКА И ИТ

Радостина Косева

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

Петьо Сталев

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Ваня Ралева

Веселина Калчева

Дияна Желязкова

Йорданка Стоева-Аянова

Кирил Киров

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Диана Михайлова

Радост Стоянова

Таня Маринова

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Васил Киров

Кирчо Иванов

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

Милена Чечева

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Радка Георгиева

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Румяна Джермова

МУЗИКА

Станка Андонова

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Красимир Иванов

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

инж.Тодорка Георгиева

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

Веляна Дойчинова

Митко Мирчев