Национална програма „С грижа за всеки ученик”, Модул 3