Материална база

Училището разполага с богата материална база:

четири компютърни кабинета със съвременна техника, кабинети по предметите: биология, химия, физика, математика, руски език, музика и  домашен бит и техника, дървообработване, ел. обработване, кабинет по технологии-шев и кройка, мултимедиен кабинет;
 
кабинет, оборудван с модерна техника за издаване на училищния вестник "Огледало", както и за изготвяне на различни рекламни материали и брошури. Средствата за този кабинет са спечелени по проект за развитие на извънкласните дейности.

два физкултурни салона, единият от които е оборудван с фитнес уреди.

спортни площадки за футбол, волейбол, баскетбол и народна топка.

актова зала 

бюфет и училищен стол.