Изграждане на площадка по БДП


С  цел подобряване  на материално- техническата база и повишаване качеството на образователния процес в СУ „Св. св. Кирил и Методий” гр. Средец бе изградена  външна площадка  по БДП и закупена вътрешна такава с необходимите съоръжения.

Оборудването се използва и за двете площадки и включва:

 

- 1 модел на светофар

- 1 стоп палка;

- 12 сигнално-предпазни жилетки;

- 10 бр. пътни знаци;

- 10 конуса;

- 2 броя симулационни очила;

- 1 велосипед;

- 1 каска за велосипедист;

- 1 програмируем учебен робот.

 


Ресурси: