Новина


Уважаеми колеги,

 

Във връзка с представяне на създадената единна електронна платформа за образователни услуги и съдържание – „Дигитална раница“ и нейните възможности ще се проведат информационни кампании:

  • на 27.02.2023г. от 13.30ч. в кабинет №10 за преподавателите в гимназиален и прогимназиален етап
  • на 28.02.2023г. от 10.30ч. в кабинет №10 за преподавателите в начален етап

Класните ръководители ще запознаят учениците, а при планираните родителски срещи за втория учебен срок ще запознаят и родителите със създадената единна електронна платформа за образователни услуги и съдържание – „Дигитална раница“ и нейните възможности.


Ресурси: