Прием в първи клас 2021-2022 година


СУ ” Св. св. Кирил и Методий”        гр. Средец обявява

прием в  първи клас

за  учебната  2021/ 2022 година

 

4 паралелки с  избираеми учебни часове по

Български език и литература-2 ч.  и Математика-1ч.

Час за спортни дейности- миниволейбол.

 

Ние предлагаме:

 

-за желаещите - целодневна организация на учебния ден

- квалифициран екип от преподаватели

 -разнообразни извънкласни дейности

- работа по проекти

 -съвременна учебна среда

 

График на дейностите:

            Родителят/ настойникът  подава заявление от 31 май 2021г. до 04.06.2021г. в училището от 8,00 до 16,00 часа или по електронен път – на  имейл     sou_sredec@abv.bg.  Документи можете да изтеглите от сайта на училището http://susredets.org/ . Необходимо е да носите /или приложите сканирани/ със себе си лична карта, удостоверението за раждане на детето- оригинал и ксерокопие, удостоверение за задължително предучилищно образование- оригинал и ксерокопие и медицинските документи от ДГ.

За повече информация можете да се свържете с Александра Чернева- ЗДУД на телефон 0892 237 384.

 


Ресурси: