Съобщение


Уважаеми родители, ученици и гости,


На 15.09.2021 г. /сряда/   от 9.00 часа ще  се състои откриване на учебната 2021/ 2022 година в СУ „Св. св. Кирил и Методий” гр. Средец. На тържеството ще присъстват само учениците от І,V, VІІІ  и ХІІ клас.

Останалите ученици се явяват в училище, както следва:

ІІ, ІІІ и ІV клас- 10,00 часа.
VІ, VІІ, ІХ, Х и ХІ клас клас- 11,00 часа.

От 16.09. 2021г. учениците от І-ІV клас ще учат първа смяна /І и ІІ клас с начало 8.00 часа ; ІІІ и ІV клас с начало 7.30 часа/,  а учениците от V-ХІІ клас- втора смяна с начало 13.00 часа.

Във връзка с извънредната епидемична обстановка, молим  учениците и техните родители  да спазват точния час в посочения график, за да се избегне струпване в училищния двор, да носят маски и да спазват необходимата дистанция.


Да се  пазим взаимно и успешно да стартираме една здрава и спокойна учебна година!


Ресурси: