Съобщение


Уважаеми родители и ученици,

 

Съгласно Заповед №  РД-01-16 / 30.01.2024г. на директора на РЗИ- гр. Бургас, учениците са в грипна ваканция от 1.02.2024г. до 06.02.2024г. включително.

Учебните занятия продължават на 07.02.2024г. /сряда/ с разписанието за втори учебен срок. Учениците от V до XII  клас ще учат първа смяна от 7.30 часа, I -ви клас от 8.00 часа,

а учениците от II до IV клас-втора смяна от 13.00 часа.

Можете да разберете разписанието за втори учебен срок от класните ръководители.


Ресурси: