Съобщение


На вниманието на ученици и родители!
5 февруари- междусрочна ваканция
Начало на втори учебен срок- 06.02.2019г.
Начало на учебните часове:
І смяна : І клас от 8,20 часа
V-ХІІ клас от 7,30 часа

ІІ смяна: ІІ- ІV клас – 13,00 часа


Ресурси: