Съобщение


 

Уважаеми родители,ученици и гости,

На 16.09.2019 г. /понеделник/ от 9.00 часа ще се състои откриването на учебната 2019/ 2020 година в СУ „Св. св. Кирил и Методий” гр. Средец.
Всички ученици трябва да се явят в двора на училището в 8,50ч.
От 17.09.2019г. учениците от І- ІV клас започват редовни учебни занятия първа смяна, с начало 8,00 часа.
Всички ученици от V до ХІІ клас ще учат втора смяна от 13,00 часа.


Ресурси: