Съобщение


Уважаеми родители,ученици и гости,

На 15.09.2020 г. /вторник/   от 9.00 часа ще  се състои тържественото откриване на учебната 2020/ 2021 година в СУ „Св. св. Кирил и Методий” гр. Средец. На тържеството ще присъстват само учениците от І,V и VІІІ клас.

Останалите ученици се явяват в училище, както следва:

ІІ,ІІІ и ІV клас- 10,00 часа.

VІ- ХІІ клас- 11,00 часа.


Ресурси: