Съобщение


Информация за обстановката в СУ „Св.св. Кирил и Методий” гр. Средец във връзка с Covid-19 към 09.11.2020 г.

 

Брой учители с положителен PSR тест

Брой ученици с положителен PCR тест

Брой карантинирани учители

Брой карантинирани ученици

0

0

0

2


Ресурси: