ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ЗАКУСКИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1-ви ДО 4-ти КЛАС ВКЛЮЧИТЕЛНО” ПРИ СУ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ГР. СРЕДЕЦ

Уникален номер в регистъра на АОП 9067556
№ на ел.преписка 9067556
Процедура Публична покана
Статус Възложена
Обект на обществена поръчка Доставки
CPV код 15810000
Стойност без ДДС 31,000.00
Описание

осъществяване ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ЗАКУСКИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1-ви ДО 4-ти КЛАС ВКЛЮЧИТЕЛНО” ПРИ СУ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ГР. СРЕДЕЦ, в съответствие с Техническата спецификация на Възложителя

Връзка към АОП http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9067556
Публикувал Администратор
Телефон за контакти 05551
Данни за възложителя СУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ - Средец
Валидна от дата 22/08/2017 00:00
Валида до дата 31/08/2017 00:00
Краен срок за събиране на оферти 31/08/2017 16:00
Дата на публикуване 22/08/2017 15:55
Последна промяна 21/03/2018 18:58:10 Timestamp-1521651775
Документи